100-lecie Bitwy Warszawskiej – Tablica kryptologa

Tablicę poświęconą pułkownikowi Janowi Kowalewskiemu odsłonięto w gmachu rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Przed pierwszą wojną światową była tam Szkoła Zgromadzenia Kupców, do której uczęszczał właśnie Jan Kowalewski.

– Nasz bohater był genialnym kryptologiem, który złamał 100 bolszewickich kluczy szyfrowych, co umożliwiło odczytanie ponad 3 tys. depesz Armii Czerwonej. W jego zespole pracowali wybitni matematycy i logicy: profesorowie Stefan Mazurkiewicz i Stanisław Leśniewski.   Ich niebywałe osiągnięcia w sposób bardzo istny przyczyniły się do polskiego zwycięstwa. Dobrze się składa, że tablicę odsłaniamy w 100-lecie Bitwy Warszawskiej – powiedział podczas uroczystości rektor UŁ prof. Antoni Różalski.

Profesor Przemysław Waigertner przypomniał również zasługi Jana Kowalewskiego, jako oficera wywiadu podczas II wojny światowej. Był on jednym z projektodawców i kierowników Akcji Kontynentalnej, której celem było skłonienie Włoch, Rumunii i Węgier do porzucenia sojuszu z III Rzeszą. Odgrywał wtedy na tyle istotną rolę, że odwołania go placówki w Lizbonie domagał się na konferencji w Teheranie Józef Stalin.