Bulwary rzeki Słupi – postępy prac

Jedną z ważniejszych obecnie prowadzonych inwestycji jest budowa bulwarów rzeki Słupi wraz z przebudową ulicy Szarych Szeregów, która rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Na zamkniętej obecnie ul. Szarych Szeregów na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Jana Kilińskiego wytyczono podział na chodniki, ścieżkę rowerową oraz jezdnię dla samochodów. Aktualnie wykonywane prace polegają na budowie ścieżki rowerowej, zjazdów z jezdni na posesje wspólnot mieszkaniowych oraz układaniu kamiennego bruku wcześniej zdjętego z tej ulicy. Widoczne są także prace w miejscach, w których powstaną kładki nad rzeką. We wszystkich trzech miejscach, tj. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, Baszcie Czarownic oraz Spichlerzu Richtera trwają prace związane z wykonaniem przyczółków kładek. Solidne wzmocnienie przygotowano także pod scenę, która znajdzie się w Parku Chopina naprzeciwko pomnika wybitnego kompozytora i pianisty.

Warto nadmienić, że w ramach prowadzonej rewitalizacji bulwarów, powstaną między innymi dwa miejsca o charakterze placów miejskich – przy ulicy Szarych Szeregów, na wysokości Białego Spichlerza oraz przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy której zostanie zlokalizowany duży stół debat, czyli miejsce nie tylko codziennego odpoczynku, ale dające także możliwość organizowania spotkań w przestrzeni miejskiej.

Działania zaplanowane w obszarze bulwarów, obejmują także modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oświetlenie całego terenu łącznie z iluminacją najatrakcyjniejszych obiektów i ciągiem świetlnym w linii nieistniejących murów obronnych.
W ramach tej inwestycji przewidziano obszerny zakres prac zieleniarskich, obfitujących w tysiące nasadzeń roślinności charakterystycznej dla nadrzecznych i parkowych terenów. Prace w obrębie zabytkowych murów obronnych obejmą między innymi powstanie nowej furty łączącej Park im. Fryderyka Chopina z parkiem przed Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Grodzkiej. Przebudowane i udrożnione zostanie dojście do Parku z alei Henryka Sienkiewicza.
Budowa bulwarów rzeki Słupi powinna zakończyć się w terminie do września 2022 r.

Równocześnie trwają prace wykończeniowe w Parku Powstańców Warszawskich. Park wzbogacany jest w liczne nasadzenia roślinności, budowana jest fontanna oraz remontowane są parkowe alejki. Całość prac w Parku wykonywana jest zgodnie z wynikami plebiscytu, który został przeprowadzony wśród mieszkańców w marcu 2019 r.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć postępów prac oraz śledzenia profilu poświęconego rewitalizacji Słupska @RewitalizacjaSlupsk

Source:UM SŁUPSK
0

Your Cart