Hello

Kategoria: Aktualności

FWK: kwoty dofinansowań zostały obniżone

Podczas powtórnej weryfikacji aplikacji do Funduszu Wsparcia Kultury poddano analizie m.in. zgodność oświadczeń składanych przez beneficjentów z ich faktycznym profilem działalności. Potwierdzono, że refundacje przydzielono podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalności w obszarze kultury i produkcji artystycznej. Jednocześnie – biorąc pod uwagę…

Zjazd Muzeów Rejestrowanych 2020

Dobiega końca 3-letnia kadencja Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej ukonstytuowanej zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa…

Grudniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z listopada br. Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w grudniu br. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich 1,00%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:…

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni. 19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej,…

Misja MFW w Polsce. Pozytywna ocena naszych działań

Zakończyła się tegoroczna misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w Polsce. Fundusz dobrze ocenia stan polskiej gospodarki i polskich finansów oraz wprowadzone przez rząd działania antykryzysowe. Realizacja programów wsparcia przebiegała szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków dla gospodarki. Od…

Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek. Poprawi to płynność finansową przedsiębiorców, w kieszeniach których zostanie 278 mln zł. Stosowne rozporządzenie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej…

Polsko-ukraińskie rozmowy o transporcie drogowym

Współpraca w zakresie transportu drogowego oraz rozwój przygranicznej infrastruktury drogowej były głównymi tematami rozmów ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera z ministrem infrastruktury Ukrainy, Vladyslavem Kriklijem i wiceminister Natalią Forsjuk. Rozmowy z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną odbyły…

Po spotkaniu ws. Funduszu Wsparcia Kultury

Trwa weryfikacja formalna wniosków złożonych do Funduszu Wsparcia Kultury. Reguła działań antykryzysowych w całej Europie w obliczu pandemii zakłada jak najszybsze rozdysponowanie środków, tak by pomoc była skuteczna i ratowała instytucje przed bankructwem. Szczegółowa i skrupulatna weryfikacja wydatkowania środków ma…

Nasz cel? Dostępność i równe szanse

Od ponad dwóch lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Dostępność Plus. Do współpracy przy wprowadzaniu jego założeń zapraszamy instytucje publiczne, samorządy, firmy, organizacje pozarządowe i jednostki naukowo-badawcze. 16 listopada 2020 roku kolejnych 16 podmiotów dołączyło do grona niemal…

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

15 listopada 2020 roku w Zabawie koło Tarnowa odbyły się coroczne uroczystości Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, zorganizowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, stowarzyszenie „Przejście” oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. –…

MKiDN zweryfikuje wątpliwości wokół FWK

W związku z wątpliwościami dotyczącymi rekompensat przyznanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego  postanowił wstrzymać realizację wypłat ze środków FWK i przekazać listę beneficjentów do pilnej ponownej weryfikacji.  Jednocześnie MKiDN jeszcze raz wyjaśnia, że rekompensaty za straty spowodowane pandemicznym zamknięciem instytucji…