Hello

Kategoria: Polityka

NFOŚiGW wspiera rekultywację terenów zdegradowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację i przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom zdegradowanym przez działalność człowieka oraz na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Nabór ciągły rozpocznie…

Będzie kolejny nabór wniosków dla rybaków za dni postojowe

W związku z licznymi zapytaniami armatorów statków rybackich odnośnie ilości dni postojowych, których nie ujęli w złożonych wnioskach o dofinansowanie w ramach działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i…

Centrum Usług Społecznych powstanie w Elblągu

W środę została podpisana umowa między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a miastem Elbląg dotycząca utworzenia Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. W wydarzeniu wzięli udział: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, wicewojewoda warmińsko-mazurski Aleksander Socha, p.o. prezydenta Elbląga…

500+ pomaga zorganizować wymarzone wakacje

Od początku działania programu „Rodzina 500+”, czyli od kwietnia 2016 r., do końca czerwca br. do rodzin trafiło już 114,4 mld zł. Obecnie wsparciem w ramach programu objęte jest 6,5 mln dzieci. Rodziny dzięki świadczeniu wychowawczemu mogą realizować swoje potrzeby…

Aktywny sierpień z Funduszami Europejskimi

Mimo że sezon wakacyjny w pełni i wreszcie mamy odrobinę wyczekiwanego wytchnienia, to Fundusze Europejskie nie zwalniają tempa. Oferta dla przedsiębiorców jest nadal bardzo bogata. Sprawdź sam! W sierpniu możemy skorzystać z oferty trwających już konkursów lub tych, które dopiero…

W Polsce powstanie Dowództwo V Korpusu Sił Zbrojnych USA

Dziś potwierdziliśmy decyzję, która została ogłoszona przez sekretarza obrony USA Marka Espera, decyzję mówiącą o ustanowieniu w Polsce wysuniętego dowództwa V Korpusu. Jest to decyzja, która stanowi ukoronowanie naszych działań związanych ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. (…) Obecność…

SOWY z Kopernika wylądują w całym kraju

Jakby to było, gdyby w małych miejscowościach istniały centra nauki? To marzenie ma szansę się ziścić. Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczynają projekt, w ramach którego powstaną SOWY, czyli Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. – SOWY…