Dobre wieści z rynku pracy

Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce państw unijnych pod względem najniższej stopy bezrobocia.

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju w czerwcu tylko 3 %. Daje to Polsce drugie miejsce wśród wszystkich państwa europejskich, podobnie jak w poprzednim miesiącu.

– To bardzo dobre wiadomości dla naszego kraju. Najnowsze dane Eurostatu są kolejnym dowodem na to, że  działania podjęte przez rząd znacząco przyczyniły się do obniżenia ryzyka utraty pracy i zniwelowały negatywne skutki zamrożenia gospodarki w związku z pandemią koronawirusa – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Polska w czołówce

Jedynie Czechy z wynikiem 2,6% osiągnęły stopę bezrobocia niższą niż w Polsce. Zaraz za nami są Niemcy i Malta (4,2 %) oraz Niderlandy (4,3%). Zestawienie zamyka Hiszpania (15,6 %).

Trzyprocentowa  stop bezrobocia w Polsce to ponad dwa razy mniej niż średnia dla wszystkich państw unijnych, która w czerwcu wyniosła 7,1 %. Dla państw strefy euro wskaźnik ten był jeszcze wyższy – 7,8%.

– Dzięki różnorodnym instrumentom wsparcia codziennie chronimy ponad 5 milionów miejsc pracy. Do wszystkich sektorów gospodarki trafiła pomoc finansowa o niespotykanej dotąd skali. Rządowe wsparcie dla przedsiębiorców to już 123 mld zł. Dane Eurostatu pokazują, że przez ten najtrudniejszy okres ostatnich miesięcy przeszliśmy niemal suchą stopą – mówi minister Marlena Maląg.

 

Source:www.gov.pl