Doskonalenie zawodowe w systemie on-line dla funkcjonariuszy pełniących służbę w JRG oraz Stanowiskach Kierowania

Mając na uwadze przedłużający się stan epidemii i zagrożenie związane z zachorowaniem na COVID-19 ośrodki szkolenia w Warszawie i w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie uruchomiły, 18 maja 2020 r. zajęcia z doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych oraz Stanowiskach Kierowania w systemie on-line.

Z uwagi na skuteczność, pozytywny odbiór i wymierny wpływ na poziom wiedzy strażaków uczestniczących w tego typu doskonaleniu zawodowym podtrzymana zostaje forma szkoleń z wykorzystaniem platformy ZOOM do prowadzenia szkoleń i warsztatów z doskonalenia zawodowego metodą on – line. Żadna forma szkolenia stacjonarnego nie pozwoliłaby na jednoczesne uczestnictwo w zajęciach około 600 strażaków z terenu województwa mazowieckiego w jednym czasie. Doskonalenie zawodowe on-line strażaków JRG z wykładowcami z ośrodków szkolenia daje możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i różnic występujących podczas realizacji zajęć doskonalenia zawodowego w poszczególnych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych oraz przekazania aktualnych informacji dot. zmian jakie zachodzą w poszczególnych dziedzinach ratowniczych jak również zagrożeń związanych z działaniami ratowniczymi przy nowych technologiach np. systemach fotowoltaicznych, pojazdach elektrycznych.

Obecnie zwiększany jest również obszar tematyczny szkoleń on-line poprzez szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego, szkolenia z ratownictwa medycznego, konsultacji. Istnieje również możliwość przeprowadzenia interwencji psychologicznych po obciążających akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Opracowanie i zdjęcia:

st. kpt. Radosław Kozicki– Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

mł. bryg. Piotr Tuszyński– Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Source:straz.pl