E-skierowanie a badanie PET

W związku z wejściem w życie z dniem 8 stycznia 2021 r. obowiązku wystawiania skierowań w postaci elektronicznej na świadczenia zdrowotne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej przypominamy, że tym obowiązkiem zostały objęte m.in. badania z zakresu medycyny nuklearnej, w tym badanie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET).

W przypadku badania PET prawidłowo wystawione e-skierowanie powinno zawierać, oprócz podstawowych danych wymaganych na każdym skierowaniu, następujące dodatkowe informacje niezbędne do przeprowadzenia tego badania:

 1. Rozpoznanie histopatologiczne;
 2. Rozpoznanie kliniczne;
 3. Epikryzę;
 4. Informacje o dotychczasowym leczeniu:
 1. chirurgicznym,
 2. chemioterapii,
 3. radioterapii,
 4. hormonoterapii;
 1. Informacje o poprzednich badaniach obrazowych:
 1. USG,
 2. TK,
 3. MRI,
 4. scyntygrafia,
 5. PET;
 1. Informacja o problemie klinicznym, jaki ma wyjaśnić badanie;
 2. Istotne informacje dodatkowe:
 1. cukrzyca,
 2. pacjent na insulinie,
 3. pacjent na lekach doustnych,
 4. ciąża,
 5. karmienie piersią,
 6. nadczynność tarczycy,
 7. niewydolność krążenia,
 8. niewydolność nerek,
 9. klaustrofobia,
 10. wzrost,
 11. waga,
 12. leczenie G-CSF.

W załączeniu znajduje się szablon zawierający ww. dane, które powinny dodatkowo znaleźć się na e-skierowaniu na badanie PET. Dane te należy wpisać w polu opisowym e-skierowania zgodnie z objaśnieniami zawartymi w tym szablonie. Nieuzupełnienie ww. danych spowoduje brak możliwości wykonania badania PET i konieczność wystawienia przez lekarza kierującego nowego e-skierowania dla danego pacjenta uwzględniającego ww. dane.

Określony powyżej katalog dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania PET, które muszą znaleźć się na e-skierowaniu, został opracowany przy współpracy z Krajowym Konsultantem ds. Medycyny Nuklearnej.

Więcej informacji na stronie: obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej (e-skierowań) w Systemie e-Zdrowie.

Materiały

Załącznik
PET​_Szablon​_propozycja​_v6.pdf 0.12MB