KM PSP SŁUPSK – ĆWICZENIA NA TERENACH LEŚNYCH

11 sierpnia 2020 roku na terenach leśnych w rejonie miejscowości Łosino, gm. Kobylnica odbyły się ćwiczenia ratownicze. W szkoleniu brały udział siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sile 6 zastępów z miasta Słupska
i  powiatu słupskiego, tj. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Słupsku, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Słupsku oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
nr 3 w Ustce.

Celem szkolenia było:
– zapoznanie się z możliwościami dojazdu i działań na terenach leśnych,
– sprawdzenie stanu dróg leśnych i dojazdów pożarowych,
– sprawdzenie możliwości i warunków poboru wody z punktu czerpania wody    zlokalizowanego na rzece Słupi,

– wykonanie założenia polegającego na podaniu wody na ognisko pożaru po uprzednim sprawieniu magistrali zasilającej wykorzystującej system przetłaczania,

-orientacja w terenie leśnym z wykorzystaniem urządzeń GPS i map leśnych.

Po zakończeniu ćwiczeń kadra Komendy Miejskiej PSP w Słupsku omówiła ich organizację oraz przebieg.