Kraków: Kardiologia i rehabilitacja w pigułce

Biuro ds. Ochrony Zdrowia we współpracy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie przygotowały dwie broszury zawierające wykaz podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji i kardiologii w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To przydatne kompendium wiedzy dla pacjentów.

Gdzie w Krakowie znajdziemy poradnię kardiologiczną, dokąd udać się w sytuacji nagłego zdarzenia oraz które szpitale mają oddział kardiologiczny? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w broszurze „Kardiologia w Krakowie” [pdf].

Z kolei publikacja „Rehabilitacja w Krakowie” [pdf] pozwoli rozwiać wątpliwości pacjentów dotyczące świadczeń gwarantowanych w warunkach ambulatoryjnych (tj. przychodniach), domowych, ośrodkach lub oddziałach dziennych oraz stacjonarnych.

Source:Kraków.pl