Kraków: Miasto inwestuje w komfort życia mieszkańców i ekologię

Prowadzona aktualnie w Krakowie rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a także położonej w Płaszowie jednej z dwóch centralnych oczyszczalni ścieków, realizowane są w ramach projektu unijnego, dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej w Krakowie. To kolejny krok wieloletniej strategii inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa.

Dbanie o stan czystości wód powierzchniowych i gruntowych, sprawne i szczelne instalacje, zmniejszenie ich awaryjności, najwyższa jakość oczyszczania ścieków komunalnych – to wkład Wodociągów Miasta Krakowa w poprawę komfortu życia mieszkańców aglomeracji krakowskiej i ochronę środowiska naturalnego. Realizowany obecnie projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”, to inwestycje warte ponad 170 mln zł, z czego blisko 84,5 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Jednym z głównych założeń projektu jest optymalizacja wydajności i niezawodności systemu kanalizacyjnego Krakowa. Sprawna i nowoczesna sieć stanowi ważny element przygotowania infrastruktury miejskiej na zmiany warunków klimatycznych. Krakowska sieć kanalizacyjna przyjmuje w ciągu doby ponad 220 tys. m3 ścieków (w czasie nawalnych deszczy czterokrotnie więcej), które trafiają do dwóch dużych (Kujawy i Płaszów) i pięciu lokalnych oczyszczalni. W celu zminimalizowania ryzyka podtopień rozwijany jest inteligentny system zarządzania siecią.

Łączna długość krakowskiej sieci kanalizacyjnej wynosi 1889 km, jest to liczona w linii prostej odległość z Krakowa do hiszpańskiej Saragossy. Sieć wciąż się rozrasta. Od 2002 r. powstało jej ponad 560 km. Dzięki realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w  Krakowie – Etap V” dostęp do kanalizacji uzyskają mieszkańcy ulic położonych na terenie osiedla Piaski Wielkie – ul. Czajna i jej odgałęzienia, Obronna, Łamana, Rżącka, Przewiewna, Przy Kuźni, Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, ks. Dźwigońskiego, a także ul. Myśliwska i Gumniska na terenie Płaszowa. Do kanalizacji podłączonych zostanie w sumie ok. 380 mieszkańców.

Ponadto, modernizacją zostały objęte kluczowe odcinki systemu kanalizacyjnego. Prace zakończono już w ul. Aleksandry, Barbary, Heleny i Telimeny. Z początkiem przyszłego roku rozpoczną się w ul. Wrocławskiej, Kijowskiej, Mazowieckiej, Racławickiej. Remonty sieci prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik bezwykopowych, bez ingerencji w nawierzchnię drogową, co minimalizuje utrudnienia w ruch ulicznym.

Zakończony został remont ostatniej z czterech nitek syfonu pod dnem Wisły łączącego lewobrzeżną i prawobrzeżną część sieci kanalizacyjnej Krakowa. W ramach projektu wykonano remont trzech z nich. Dwie „nitki” mają 1,5 m średnicy, trzecia 1,2 m, a każda z nich niemal 300 metrów długości.

– Jest to unikatowa w skali światowej modernizacja technologią CIPP na tak długim odcinku kanału, o tak dużej średnicy z wykorzystaniem rękawa elastycznego nasączonego żywicami syntetycznymi, który po wprowadzeniu do kanału utwardzany jest promieniami ultrafioletowymi – mówi Piotr Ziętara, prezes Zarządu MPWiK SA w Krakowie.

Modernizacja kolektorów w alejach Trzech Wieszczów, prawobrzeżnego i lewobrzeżnego Wilgi oraz prawobrzeżnego Białuchy, prowadzone są również bezwykopowo przy użyciu paneli GRP (elementów ze wzmocnionych żywic syntetycznych).

W ramach realizacji projektu trwa również rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów. Budowa nowego piaskownika wpłynie na zmniejszenie objętość osadów ściekowych. Niebawem rozpocznie się także modernizacja węzła przeróbki osadów, dzięki czemu wzrośnie ilość energii cieplnej i elektrycznej produkowanych w oczyszczalni z biogazu.

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap V” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Source:Kraków