Kraków: Nie bądź obojętny na los bezdomnych !

W okresie jesienno-zimowym, podczas temperatur spadających poniżej 0 st. C, grupą najbardziej narażoną są bezdomni. W Krakowie zimę pomagają przetrwać instytucje, takie jak straż miejska, interweniująca w sytuacji zagrożenia wychłodzeniem, czy miejskie noclegownie, w których można przetrwać najgorszy czas. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych i informować o miejscach ich pobytu. Na informacje czekają dyżurni straży miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego 986.

Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe.

Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy Dział Pomocy Bezdomnym MOPS na osiedlu Teatralnym 24 (tel.: 12 430 45 46) lub Zespół Streetwork przy ul. Rakowickiej 21/4 (tel.: 607 806 813, 607 552 912, 603 035 743 – wystarczy wysłać SMS lub sygnał, a streetworkerzy oddzwonią).

Osoby bezdomne na terenie Krakowa mogą skorzystać z pomocy w formie schronienia w następujących miejscach:

  • Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” dla kobiet i mężczyzn przy ul. Nowogródzkiej 8
  • Dom św. Jana Pawła II przy ul. Pod Strzechą 31a
  • Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom” przy ul. Nad Fosą 32
  • Miejsce interwencyjnego schronienia dla kobiet na os. Krakowiaków 46
  • Noclegownia i schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a
  • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Wielickiej 44b
  • Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1
  • Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, przy ul. Skawińskiej 4 i 6
  • Przytulisko św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet przy ul. Malborskiej 64b
  • Schronisko dla bezdomnych kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13c

Source:kraków.pl