Kraków: Zapoznaj się z planem dla „Osiedla Podwawelskiego”

Od 21 listopada do 19 grudnia będzie można się zapoznać z projektem planu zagospodarowania obszaru „Osiedle Podwawelskie”. Z kolei dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się we wtorek, 27 listopada o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, w Sali Portretowej.

Plan miejscowy dla obszaru „Osiedle Podwawelskie” ma charakter porządkujący. Pozwoli na ochronę istniejącego układu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepożądanym w tym rejonie dogęszczeniem zabudowy oraz umożliwi właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej. Plan daje gwarancję zrównoważonego rozwoju obszaru oraz chroni go przed niekorzystnymi przekształceniami, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4.

 

Source:Kraków.pl