MFiPR inwestuje fundusze w warszawskie drogi

Jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych we wschodniej części stolicy – ciąg ulic Marsa – Żołnierska – jest modernizowana. Na odcinku od węzła Marsa do granic miasta budowa otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych.

„Ciąg ulic Marsa-Żołnierska w Warszawie to jedna z najważniejszych tras, która wyprowadza ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku południowym. Zapewnia on połączenie z uczęszczanymi drogami krajowymi, w tym korytarzem TEN-T.”

– mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda i dodaje

„Dlatego tak ważne jest, aby ruch pojazdów na tej trasie odbywał się płynnie.”

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odcinek węzeł Marsa – granica miasta – etap III dotyczy dróg wojewódzkich nr 637 i 631.

W ramach projektu planowana jest budowa estakady w ciągu ulic Żołnierska – Marsa, w kierunku jazdy do centrum miasta, wraz z przebudową istniejącego układu drogowego. Zakres prac obejmie również przebudowę dwóch skrzyżowań.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 63,4 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to 52,6 mln zł.