Minister Edukacji i Nauki z wizytą w szkole w Leścach

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył dziś, 9 czerwca br. w święcie patrona Szkoły Podstawowej Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach. Minister wziął udział w części artystycznej przygotowanej przez młodzież i w uroczystym apelu. Podczas wizyty szef MEiN spotkał się z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedszkolakami, a także wręczył nagrody laureatom konkursu „Moje Leśce”.

 Ta szkoła jest wyjątkowa, prowadzona przez stowarzyszenie założone przez rodziców. Widzimy tu znakomitą atmosferę, wspaniałe dzieci i nauczycieli. To powód do dumy również dlatego, że wyniki nauczania są bardzo dobre. Gratuluję dyrektorowi szkoły, nauczycielom,  rodzicom, bo mają oni wielki wkład w edukację swoich dzieci – powiedział minister Przemysław Czarnek podczas swojego wystąpienia.

Minister nawiązał również do postaci, jaką jest patron szkoły Zofia Trzcińska-Kamińska.

– Patron zawsze jest potrzebny i zobowiązuje. Zofia Trzcińska-Kamińska to nie tylko wielka patriotka, ale też społeczniczka, wybitna polska artystka. Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że jednym z ważnych działań ministerstwa edukacji i nauki w zakresie oświaty jest wzmocnienie historii lokalnej.

– Chcemy w edukacji zwrócić większą uwagę na historię lokalną. Chcemy żeby dzieci i młodzież poznawały swoich lokalnych bohaterów, często członków rodziny, przodków, na których mogą się wzorować w przyszłości. Nie ma nic piękniejszego niż pamięć o przodkach, którą można kultywować. Jest szereg takich bohaterów jak patronka tej szkoły, którzy są nieznani społeczności lokalnej. Przygotowaliśmy przepisy, które umożliwią ministrowi edukacji i nauki na tworzenie i finasowanie przedsięwzięć edukacyjnych, dzięki którym taka szkoła, jak ta w Leścach, będzie mogła otrzymać środki finansowe na zorganizowanie wycieczek lokalnych, czy ogólnopolskich, związanych z naszą historią, kulturą ludową. Chcemy rozwijać poczucie tożsamości i wielkiej dumy z naszych przodków, choćby takich jak Zofia Kamińska-Trzcińska – zaznaczył minister.

Podczas wizyty Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody i wyróżnienia przedszkolakom i uczniom, laureatom plastycznego konkursu szkolnego „Moje Leśce”. Tematyka konkursu ma związek z biografią patronki szkoły, która wychowywała się w Leścach w dworku, który był siedzibą jej rodziny. Po II wojnie światowej do 2000 roku w dworku mieściła się szkoła. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej oraz najstarsze dzieci z oddziału przedszkolnego, tzw. zerówki.

Szkoła Podstawowa w Leścach to placówka z ponad 100-letnią historią. W 2005 roku nadano jej imię Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, córki dawnych właścicieli Lesiec. Zofia była znaną rzeźbiarką sakralną i medalierką, której dzieła znajdują się w wielu kościołach Warszawy, Krakowa, Tyńca, Lasek, Katowic, Torunia, Płocka, Szczecina, a Orzeł jej projektu wieńczy budynek Poczty Głównej w Lublinie. Jest autorką wielu rzeźb królów i postaci historycznych (m.in. rzeźby Jutrzenka w Łazienkach Królewskich w Warszawie, popiersia Thomasa Woodrowa Wilsona i pomnika Tadeusza Kościuszki w Poznaniu). Jej projektu jest polichromowana wypukłorzeźba wzorowana na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej na II bramie jasnogórskiej w Częstochowie, która została poświęcona w dniu uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rozpoczęcia Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na uwagę zasługuje postawa patriotyczna Zofii, która w męskim przebraniu jako Zygmunt Tarło zaciągnęła się do II Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego, biorąc udział w I wojnie światowej. W 1934 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

Od 2012 r. szkołę, ale też przedszkole prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce. W Szkole Podstawowej w Leścach i oddziałach przedszkolnych jest 114 dzieci. Uczniowie z powodzeniem biorą udział w akcjach charytatywnych, imprezach i uroczystościach patriotycznych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych. Przy szkole bardzo prężnie działa grupa teatralna i koło gospodyń.

Całej społeczności szkolnej składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji święta patrona!