Od 24 października cała Polska w czerwonej strefie

Zawieszenie prowadzenia działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży żywności tylko na wynos, zawieszenie działalności sanatoriów, ograniczenia w transporcie publicznym i sklepach – to najważniejsze obostrzenia, które od 24 października br. obowiązują w całej Polsce. Podsumowujemy kluczowe zmiany przyjęte przez Radę Ministrów, a wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na gov.pl/koronawirus.

Strefa czerwona – nowe zasady funkcjonowania

 • przez najbliższe 2 tygodnie zakaz prowadzenia stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji; możliwość sprzedaży dań jedynie na wynos;
 • restauracje hotelowe mogą świadczyć usługi tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę pod warunkiem zapewnienia, aby: – goście realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc; – goście zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami wynosiła 1,5 m, chyba, że miedzy stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej  1m licząc od powierzchni stolika; – obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • prowadzenie usług gastronomicznych na terenie szkół i placówek oświatowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;
 • zawieszenie działalności sanatoriów; ale możliwość dokończenia trwających już turnusów;
 • obowiązują limity dotyczące liczby osób, które znajdują się w obiektach handlowych i placówkach pocztowych: maksymalnie 5 osób na 1 kasę w lokalach do 100 m kw., a w lokalach powyżej 100 m kw. maksymalnie 1 osoba na 15 mkw. Klienci są też zobligowani do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy mogą robić jedynie osoby powyżej 60. roku życia;
 • osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu: wykonywania czynności zawodowych lub służbowych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;
 • zakaz organizacji kongresów i targów, z wyłączeniem wydarzeń online;
 • od 19 października br. zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych), z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie;
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób;
 • ograniczeń liczby osób nie stosuje się w przypadku przeprowadzania: egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych; konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich; egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych; egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
 • w szkołach wyższych ponadpodstawowych oraz podstawowych (klasy 4-8) obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Wyjątkiem jest przemieszczanie się do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania;
 • ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym – będzie mogło być zajętych jedynie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich;
 • w kinach można udostępnić widzom co czwarte miejsce na widowni, ale nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc;
 • wydarzenia i zajęcia sportowe, które mogą być organizowane bez udziału publiczności;
 • zawieszenie działalności aquaparków, basenów oraz centrów i klubów fitness, szkół tańca (nie dotyczy sportowych klubów tanecznych);
 • prowadzenia działalności kulturalnej i rozrywkowej w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni w rzędach naprzemiennych, ale przy obłożeniu nie większym niż 25 proc. wszystkich dostępnych miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni albo,kiedy impreza odbywa się na powietrzu, uczestnicy muszą zachować 1,5 metra odstępu między sobą oraz zasłaniać usta i nos;
 • zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (PKD 93.29.Z);
 • prowadzenie działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z) jest dopuszczalne – w utrzymanym reżimie sanitarnym; w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko, z wyjątkiem obsługi; stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Treść rozporządzenia znajduje się pod linkiem:https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf

Zachęcamy do korzystania z portalu gov.pl/koronawirus

Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.