OECD wesprze wprowadzenie w Polsce ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

– Poinformujemy Radę Ministrów o wsparciu OECD dla wprowadzenia ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Bez państwa pomocy droga do wdrożenia tych przepisów prawnych będzie bardzo trudna – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas dzisiejszego (9 listopada br.) spotkania z przedstawicielami Grupy Roboczej OECD. Ze względu na epidemię koronawirusa spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Przedstawiciele grupy, na czele z jej przewodniczącym Drago Kosem, chwalili kierunek prac podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości we wdrażaniu konwencji antykorupcyjnej OECD. Zapewnili pełne wsparcie dla działań podejmowanych przy wprowadzaniu nowych przepisów. Rozwiązania prawne, których wprowadzenia domaga się OECD, umożliwią zdecydowaną walkę z nieuczciwymi firmami, które oszukują zwyczajnych obywateli i narażają na straty państwo.

Uczestnicy konferencji mówili o trudnościach pojawiających się we wprowadzaniu przepisów antykorupcyjnych, których celem jest walka z poważnymi przestępstwami gospodarczymi i skarbowymi. Za główną barierę uznali działania podejmowane przez wielki biznes.

Nowe przepisy, za którymi zdecydowanie opowiada się Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych, mają zapewnić skuteczne prowadzenie dochodzeń i ścigania przekupstw dokonywanych przez zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz przedstawicieli firm zagranicznych.

Przedstawiciele OECD podkreślili, że aby zwiększyć skuteczność przepisów należy podnieść wysokość kar nakładanych na przedsiębiorstwa. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom zgłaszającym podejrzenia przestępstw korupcyjnych.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości