Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021 – po sesji poprawkowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła dziś wyniki egzaminu maturalnego 2021 – po sesji poprawkowej. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiło 274 831 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2021 roku przystąpiło  55 275 absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. Tegoroczni absolwenci – 40 305 osób – stanowili 73% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Zgodnie z § 11kzc ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w 2021 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 11kzc ust. 3 ww. rozporządzenia w 2021 r. absolwent nie miał również obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Tabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2021 r. – odsetek sukcesów

  Wszyscy zdający w tym:
absolwenci liceum ogólnokształcącego absolwenci technikum
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych 274 831 100% 168 499 100% 106 332 100%
w tym:
osób, które zdały egzamin 226 741 83% 147 127 87% 79 614 75%
osób, które nie zdały egzaminu 48 090 17% 21 372 13% 26 718 25%

 

Tabela 2. Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym 2021 r. dla tegorocznych absolwentów

Przedmiot Poziom egzaminu Odsetek sukcesów – wszyscy zdający w tym:
absolwenci liceum ogólnokształcącego absolwenci technikum
język polski P* 95% 96% 93%
język białoruski P 100% 100%  
język litewski P 100% 100%  
język ukraiński P 100% 100%  
matematyka P 84% 88% 77%
język angielski P 94% 96% 92%
język francuski P 97% 98% 69%
język hiszpański P 97% 98% 84%
język niemiecki P 87% 91% 83%
język rosyjski P 93% 94% 91%
język włoski P 96% 96% 100%

       * Poziom podstawowy.

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Materiały

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2021
20200907​_Informacja​_o​_wynikach​_egzaminu​_maturalnego​_2021​_COMPL.docx 0.07MB