Otwock: Służby mundurowe powiatu otwockiego, policjanci i strażacy podczas obchodów Święta Niepodległości

Z szacunkiem do tradycji i historii, przedstawiciele służb mundurowych oddali hołd wszystkim tym, którzy swoją walką i poświęceniem przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. W lokalnych obchodach Święta Niepodległości w Otwocku wziął udział młodszy inspektor Hubert Białogrodzki, który wspólnie z komendantem PSP starszym brygadierem Mariuszem Zabrockim, złożył patriotyczną wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Kościuszki. W uroczystościach w Józefowie i Karczewie wzięli udział komendanci tych jednostek. Policjanci z drogówki wspólnie ze strażakami ochotnikami, zabezpieczali tego dnia patriotyczny marsz, który szedł ulicami Otwocka.

W lokalnych obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięli  udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych z Otwocka: Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Komendanci tych dwóch jednostek  złożyli tego dnia uroczystą biało-czerwoną wiązankę pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Kościuszki. Wcześniej wzięli udział w mszy świętej i uroczystościach w kościele św. Wincentego a’Paulo w Otwocku.

Otwocką komendę Policji podczas obchodów reprezentował, oprócz młodszego inspektora Huberta Białogrodzkiego, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji – aspirant sztabowy Tomasz Kowalczyk.

Podobne obchody odbyły się również w pozostałych miastach powiatu otwockiego: Józefowie i Karczewie. Tam również nie zabrakło policjantów, którzy oddali honor wszystkim zasłużonym i walczącym o wolność ojczyzny.

Józefowską jednostkę reprezentował komisarz Arkadiusz Piętka, a karczewską – podkomisarz Paweł Lechnik.

Oprócz aktywnego udziału w tych patriotycznych i podniosłych uroczystościach, policjanci realizowali równolegle ważne zadania prewencyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom obchodów.

Policjanci z otwockiej drogówki prowadzili między innymi patriotyczny marsz, który dotarł do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie zorganizowano dla mieszkańców piknik patriotyczny.

Udział w setnych obchodach odzyskania niepodległości, to dla nas policjantów prawdziwy honor i zaszczyt.

Dziękując za zaproszenie do udziału w tym wspaniałym święcie, składamy hołd wszystkim tym, bez których wolności nie byłoby oraz  tym, którzy walcząc o nią, poświęcili to co najcenniejsze – swoje życie.

Chylimy czoła odwadze i poświęceniu wszystkich polskich patriotów. Cześć waszej pamięci.

(Dziękujemy serdecznie gazetom: „iOtwock”, „Linia Otwocka” za udostępnienie zdjęć z powiatowych obchodów Święta Niepodległości).