Patronat

Portal Nasze Media

Oferujemy objęcie Patronatem Medialnym różne ciekawe wydarzenia poprzez:

 1. Umieszczenie zapowiedzi wydarzenia (opis, harmonogram, linki na stronę oraz logo organizatora) w dziale ,,Wydarzenia,,
 2. Publikacja artykułu (zapowiedzi wydarzenia) z zajawką na stronie głównej serwisu NaszeMedia.info
 3. Umieszczenie relacji lub foto-relacji z wydarzenia.
 4. Możliwość emisji reklamy w formie graficznej (button, billboard, itp.)

Ze strony Organizatora oczekujemy:

 1. Umieszczenia logo portalu NaszeMedia.info na wszelkich materiałach promujących wydarzenie (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia) oraz na stronie internetowej imprezy.
 2. Zawarcie informacji o patronie medialnym portalu NaszeMedia.info w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku gdy takie są emitowane).
 3. Zapewnienie możliwości ekspozycji materiałów reklamowych portalu (bannery, roll-up’y, ulotki) w trakcie trwania imprezy.
 4. Przekazywanie informacji słownej o patronie medialnym portalu NaszeMedia.info w zapowiedziach np. na scenie, odbywających się w trakcie imprezy.
 5. W przypadku imprez biletowanych – przekazanie portalowi NaszeMedia.info uzgodnionej wcześniej puli biletów,
  które rozdysponowane będą w konkursach dla internautów.

Powyższe opcje przedstawiają jedynie niektóre z możliwości wzajemnej promocji oraz wymiany usług pomiędzy portalem NaszeMedia.info, a Organizatorem wydarzenia.
W zależności od specyfiki i rangi imprezy, ilości oraz jakości materiałów promujących imprezę, wzajemnie świadczone usługi regulowane będą odrębną umową.

OFERTY SPECJALNE

Oferta specjalna dla Mediów – publikacja materiałów na zasadach barterowych – Kontakt z nami