Rejestracja pojazdów i inne zadania – jak załatwić sprawę w ratuszu

Przypominamy o zasadach pracy i realizacji zadań Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) oraz innych wydziałów:

 • w budynku głównego ratusza – niski parter przy stanowisku Straży Miejskiej w Słupsku – znajduje się skrzynka podawcza, do której można wrzucać wnioski oraz inne dokumenty inicjujące sprawę w COM – np. rejestrację pojazdu
 • korzystanie ze skrzynki podawczej powoduje, że średnio po kilku dniach urzędnik oddzwania do mieszkańca, zgodnie z telefonem kontaktowym podanym we wniosku (lub innym złożonym w urnie dokumencie), i umawia spotkanie w ratuszu na konkretną godzinę celem, np. odebrania tablicy rejestracyjnej (pamiętajmy, że warunkiem jest złożenie kompletu dokumentów)
 • korzystanie z tej formy załatwiania spraw nie naraża mieszkańców na oczekiwanie w kolejce oraz usprawnia i przyspiesza czas realizacji wniosku
 • każdy mieszkaniec, który chciałby załatwić sprawę związaną z zarejestrowaniem pojazdu, a z jakiegoś powodu nie chce skorzystać ze skrzynki podawczej, pobiera tzw.”numerek” wydawany w pokoju nr 8 (wysoki parter, gł.budynek ratusza) z informacją o godz.przyjęcia w przedmiotowej sprawie
 • „numerki”, o których mowa powyżej, wydawane są tylko dla osób oczekujących na załatwienie spraw związanych z rejestracją pojazdów – WAŻNE!!! – jeśli mieszkaniec chciałby skontaktować się z urzędnikami innych wydziałów lub pozostałych referatów Centrum Obsługi Mieszkańców – NIE MUSI POBIERAĆ NUMERKÓW;
 • wyraźnie podkreślamy ten fakt, ponieważ często zdarza się, że interesanci oczekują w kolejce po „numerek”, tymczasem nie jest to konieczne, ponieważ do innych wydziałów można udać się bezpośrednio – bez pobierania „numerków”, a w przypadku pozostałych Referatów COM należy korzystać z biletomatu
 • dodatkowo zaznaczamy, że w momencie załatwiania sprawy związanej z rejestracją auta będzie możliwość umówienia się na odbiór dowodu rejestracyjnego – już na konkretny dzień – bez konieczności oczekiwania w kolejce
 • warto zauważyć, że w sezonie letnim, kiedy ilość spraw związanych z rejestracją pojazdów jest najwyższa, rejestrujemy od 550 do 650 aut – w samym miesiącu czerwcu, w ratuszu, zarejestrowano aż 818 samochodów,
 • stąd też zachęcamy do korzystania ze skrzynki podawczej, ponieważ liczba osób zainteresowanych realizacją wniosków rejestracyjnych jest znaczna
 • biorąc pod uwagę fakt dużego zapotrzebowania na realizację zadań związanych z rejestracją pojazdów już teraz zwiększyliśmy ilość wydawanych „numerków” o 50%, a od początku sierpnia przewidujemy, że wzrośnie ona o 100 % będziemy realizowali 2 razy więcej spraw niż do tej pory
 • powyższe rozwiązanie w połączeniu ze zwiększoną intensywnością wykorzystywania skrzynki podawczej przyczynią się do usprawnienia realizacji zadań realizowanych w ratuszu
Source:UM SŁUPSK