Ruszają kolejne przetargi na budowę S19 na Podlasiu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła trzy przetargi na projekt i budowę kolejnych fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. Są to odcinki o łącznej długości 30 km: Ploski – Haćki, Haćki – Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód – Boćki.

– Dotrzymujemy słowa i konsekwentnie ogłaszamy przetargi na budowę drogi ekspresowej S19. To kolejne fragmenty trasy Via Carpatia, która za kilka lat połączy Białystok z Lubinem. Nowy odcinek S19 wyprowadzi ruch tranzytowy z Bielska Podlaskiego, co istotnie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo zarówno kierowców podróżujących tą drogą, jak i mieszkańców miasta – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Trzy odcinki drogi ekspresowej S19 tworzyć będą jednocześnie zachodnie obejście Bielska Podlaskiego, co pozwoli na wyprowadzenie z tego miasta ruchu tranzytowego. W ramach inwestycji powstanie w sumie 30 km dwujezdniowej drogi ekspresowej w przekroju 2×2, przystosowanej do przenoszenia ciężkiego ruchu (obciążenie 115 kN/oś). Technologię wykonania konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy nawierzchnia bitumiczna) wybierze wykonawca.

Na odcinku Ploski – Haćki o długość 8,9 km powstanie 18 obiektów inżynierskich, 14 z nich będzie pełnić funkcję przejść dla zwierząt. Zaplanowano ponadto dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (1 para) Haćki Wschód i Haćki Zachód.

W ramach odcinka Haćki – Bielsk Podlaski Zachód o długości 9 km zaplanowano dwa węzły – Bielsk Podlaski Północ oraz Bielsk Podlaski Zachód. Powstanie też Obwód Utrzymania Drogowego. Wybudowanych będzie 7 wiaduktów, 2 przejścia dla zwierząt oraz 7 przepustów ekologicznych dla małych zwierząt.

Na odcinku Bielsk Podlaski – Boćki o długości 12,2 km przewidziano węzeł Boćki, powstanie też 6 wiaduktów, 6 przejść dla zwierząt oraz 5 przepustów ekologicznych dla małych zwierząt.

Zawarcie umów z wykonawcami zadań systemie Projektuj i buduj jest planowane na I kwartał 2021 r., a realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Ponad 77 km S19 w woj. podlaskim w przetargu

Wszystkie trzy odcinki S19, na które GDDKiA ogłosiła 31 lipca 2020 r. przetargi, są elementem przyszłego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, łączącego kraje nadbałtyckie z południem Europy. W sumie w postępowaniu przetargowym jest już na Podlasiu siedem odcinków S19 o łącznej długości 77,5 km.

Na koniec sierpnia 2020 r. zaplanowano ogłoszenie przetargu na odcinki S19 Leszczka – Chlebczyn i Kuźnica – Sokółka.

Source:www.gov.pl