Słupsk jednym z Samorządów Promujących Zdrowie

Miasto Słupsk, jako jeden z najlepszych polskich samorządów wspierających ochronę zdrowia swoich mieszkańców, uzyskało „Certyfikat Nadzwyczajny Laur Nowoczesności” wraz ze statuetką „Samorząd Promujący Zdrowie 2020 Wyróżnienie Laur Nowoczesności” oraz certyfikat i tytuł laureata I edycji Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”.

Certyfikat został przyznany naszemu miastu za realizację niżej wskazanych działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska:

  1. Projekt „Zdrowie – Mama i Ja”, realizowany na bazie pięciu programów profilaktycznych (szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów profilaktycznych na stronie realizatora tj. SPMZOZ – link tutaj), w ramach których realizatorzy projektu podejmują szereg działań i inicjatyw z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców miasta i powiatu słupskiego m. in. Program „Dziecko w domu”, akcja profilaktyczna „Samobadanie to zapobieganie”, piknik „Letnie spotkania przy kawce – letnie spotkania na trawce”, bezpłatne badania profilaktyczne i wykłady podczas Dni Seniora, Klub Zdrowomocni.
  2. Program InVitro – „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” na lata 2018 – 2022. Świadczeniodawcą jest m. in. Klinika Gameta w Gdyni, Klinika Invicta w Gdańsku, Klinika InviMed w Gdyni.
  3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w ramach którego w 2019 r. przeprowadzono szczepienia 9-cio walentną szczepionką dziewczynkom urodzonym w 2006 r. oraz doszczepiono dziewczynki z rocznika 2004 i 2005, które z różnych przyczyn nie zostały objęte szczepieniem.
  4. Program edukacji i wczesnego wykrywania czerniaka skóry adresowany do mieszkańców miasta Słupska w wieku 30 – 50 lat.
  5. Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie wykonywania przeglądów stomatologicznych wśród uczniów uczęszczających do szóstych, siódmych i ósmych klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych słupskich przedszkoli.
  6. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” – dofinansowanie w wysokości 50% na realizację programu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
  7. Programy mające na celu edukowanie mieszkańców w zakresie ochrony środowiska poprzez organizację konkursów, eventów kampanii informacyjnych m. in. Konkurs fotograficzny „Słupsk: tu się oddycha cz. 2”, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach „Dnia bez śmiecenia”, akcja „Daj książce drugie życie”.
  8. „Program Polityk Społecznych” – realizowany w „Parku Wodnym Trzy Fale”, dedykowany osobom starszym, wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym, zagrożonym chorobami cywilizacyjnymi oraz stowarzyszeniom społeczno-kulturalnym z terenu Miasta Słupska.

W Konkursie nagradzane są polskie gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie, które podejmują efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej.

Konkurs stanowi część Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który Quality Institute sp. z o.o. sp. k. realizuje od 2015 roku. W Programie tym wyróżniani są liderzy polskiego rynku ochrony zdrowia, jak również instytucje publiczne działające na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Wyróżnienie to, otrzymane na podstawie rekomendacji ekspertów zasiadających w Jury Konkursu, upoważnia Miasto Słupsk do wykorzystania logo Konkursu w celach promocyjnych oraz komunikacji marketingowej, a tym samym dodaje prestiżu naszemu miastu.

W tegorocznej edycji konkursu certyfikaty otrzymał również Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku: „Certyfikat 2020 Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, „Certyfikat Nadzwyczajny Grand Quality” oraz statuetkę „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia 2020 – Wyróżnienie Nadzwyczajne Grand Quality”.