Spotkanie ministerialne OECD i dyskusja o odbudowie światowej gospodarki

  • 31 maja 2021 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wziął udział w sesji ministerialnej Rady OECD – MCM 2021.
  • Przed spotkaniem odbyła się prezentacja OECD Economic Outlook –  najnowszych cyklicznych prognoz dotyczących sytuacji światowych gospodarek.

Celem wydarzenia było podsumowanie doświadczeń państw po ponad roku walki z pandemią i wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym oraz wskazanie najważniejszych celów na przyszłość, które doprowadzą do powrotu światowej gospodarki na ścieżkę wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Podczas dyskusji minister Tadeusz Kościński przedstawił działania podejmowane przez Polskę w celu zniwelowania gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Zaprezentował również założenia Polskiego Ładu, który wzmocni polską gospodarkę po pandemii, zwiększając jej odporność i konkurencyjność, jednocześnie stanowiąc wsparcie dla obywateli i przedsiębiorców dzięki zwiększonym wydatkom na opiekę zdrowotną, bardziej sprawiedliwemu opodatkowaniu oraz wsparciu inwestycji.

Jak podkreślił minister Kościński, w ciągu ostatniego roku nauczyliśmy się, że aby stawić czoła tak poważnym i złożonym wyzwaniom globalnym jak pandemia COVID-19, niezbędne są wspólne wysiłki i współpraca na poziomie międzynarodowym. Spotkanie ministerialne Rady OECD było kolejną okazją do czerpania z doświadczeń innych państw oraz wypracowania wspólnych i skutecznych rozwiązań, które doprowadzą do ożywienia gospodarczego i pozwolą zbudować lepszą przyszłość. Polska, która już od 25 lat aktywnie angażuje się w prace OECD, ma w tym swój znaczący udział.