Środki z rezerwy subwencji oświatowej na działania wspomagające uczniów

  • Do 16 września MF przekaże samorządom informacje o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.
  • Pieniądze trafią na konta JST do 17 września.

Ministerstwo Finansów do 16 września 2021 r. przekaże jednostkom samorządu terytorialnego informacje o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.

Ta jednorazowa transza zostanie przekazane samorządom do 17 września 2021 r.