Stypendia w dziedzinie kultury przyznane!

Dwoje młodych słupszczan zajmujących się działalnością kulturalną otrzymało Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury. Za otrzymane pieniądze zrealizują ciekawe  projekty  skierowane do mieszkańców naszego miasta.

Do 31 lipca 2020 do Wydziału Kultury wpłynęło 12 wniosków o stypendium w dziedzinie kultury. To druga tura naboru wniosków, w której zaplanowano do rozdysponowania kwotę 10.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 roku po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Stypendialnej ds. rozdziału środków stypendialnych przeznaczonych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury Prezydentka Krystyna Danilecka – Wojewódzka doceniając potencjał tkwiący w projektach przyznała stypendia:

Marii Krętkowskiej – na organizację cyklu 3 nieodpłatnych koncertów na żywo dla publiczności jam session’s pn: „Oddycham jazzem, oddycham bluesem” dowodzących teorii,  że muzyka i sztuka jest dla niektórych tak samo ważna i organiczna jak oddychanie – stypendium w wysokości 5 000 zł.

Bartoszowi Giecewiczowi – na skomponowanie utworów muzycznych „Sounds of City” będących sonicznym obrazem życia w mieście, które nigdzie się nie spieszy i zawsze można spędzić w nim ciekawie czas oraz organizację koncertu z omówieniem wykonanych utworów  – stypendium w wysokości 5 000 zł.

Source:UM SŁUPSK