Hello

Tag: Państwowa Straż Pożarna

Interwencje po lokalnych podtopieniach

Wczorajsze intensywne opady spowodowały lokalne podtopienia. W naszej gminie miało miejsce 16 interwencji, głównie w Józefosławiu, Chylicach, Julianowie, Siedliskach, Woli Gołkowskiej oraz Złotokłosie. – Jednostki gminy podjęły działania zmierzające do zapobiegania i usuwania skutków podtopień, zalań ulic i posesji. Na…

Wideokonferencja z kadrą kierowniczą KG PSP

29 maja 2020 roku miała miejsce wideokonferencja kadry kierowniczej Komendy Głównej PSP pod przewodnictwem nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka komendanta głównego PSP z komendantami wojewódzkimi PSP oraz szkół Państwowej Straży Pożarnej. W wydarzeniu brała udział kadra kierownicza KW PSP w Warszawie, której…