Tysiące uczniów biorą udział w programach edukacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości – mimo epidemii – dba o programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia online dla szkół podstawowych i średnich, Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz powoływana właśnie Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości.

Podczas zajęć w ramach edukacji prawnej uczniowie szkół podstawowych dowiadują się m.in., jakie warunki musi spełnić kandydat na Prezydenta RP, sędziego, ministra czy posła. Odbyło się 35 takich wirtualnych spotkań, w których udział wzięło ok. 850 uczestników.

Najczęściej wybieranym tematem były lekcje poświęcone pracy sędziów. Młodzi uczestnicy zajęć zainteresowani zawodami prawniczymi zadawali wiele pytań. W następnym semestrze programu przewidujemy rozszerzenie go o zajęcia dotyczące zasad dyplomacji.

Dodatkowe spotkania i prezentacje multimedialne

Dla młodzieży szkół średnich przeprowadzono 97 spotkań, w których wzięło udział ok. 2 850 uczniów. Największym zainteresowaniem cieszyły się lekcje dotyczące tematyki karnej: obrony koniecznej, samego postępowania oraz instytucji świadka koronnego.

Po zajęciach czasem było tak dużo pytań do prowadzących, że umawiano dodatkowe spotkania poświęcone zagadnieniom, które zainteresowały uczniów. Skomplikowane pojęcia prawne udało się przedstawić uczniom poprzez zrozumiałe przykłady, czasem przypadki humorystyczne, co dodatkowo zachęcało do udziału w kolejnych zajęciach.

W lekcjach prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości mogła wziąć udział każda szkoła, która zwróciła się do nas o dodatkowe zajęcia. Do każdej lekcji zostały przygotowane prezentacje multimedialne, które pozwalały uczestnikom usystematyzować wiedzę.

Duże zainteresowanie lekcjami online zachęca Ministerstwo do kontynuowania programu. Zapisy na kolejne zajęcia ruszają już 20 stycznia!

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Kilka tysięcy uczniów bierze też udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem. Do I etapu, przeprowadzonego w październiku 2020 r., zgłosiło się przeszło 3000 osób, a w finale uczestniczyli reprezentanci 408 szkół.

Najlepsi z nich w II etapie Olimpiady pisali esej (do wyboru) o tym, czy organizacje międzynarodowe ograniczają suwerenność współczesnych państw; czym różni się znieważenie od konstruktywnej krytyki w mediach lub o skutkach ingerencji prawa i państwa w każdą dziedzinę życia.

Spośród przesłanych 149 esejów wybrano 20 najlepszych prac, których autorzy spotkają się w III etapie Olimpiady – 31 marca 2021 roku.

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości

Powoływana właśnie, dzięki zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości, Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości ma z kolei promować działania na rzecz rozwoju i budowaniu świadomości prawnej, a także włączać młodzież do dialogu na temat wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce. Wspierać będzie działania ministra dotyczące młodzieży i podejmować inicjatywy służące promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Radę powołuje minister spośród osób, które nie ukończyły 26 lat, ale mają co najmniej lat 16. Pracować w niej będzie można dwie kadencje, a mandat do pełnienia w niej funkcji będzie obowiązywać przez rok. Rekrutacja do Rady trwa od 4 do 31 stycznia 2021 roku.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości