Uwaga: komunikat Wodociągów Miasta Krakowa o skażeniu wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie informuje, że niezdatna do picia jest woda pochodząca z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce. Dostarczana jest do następujących budynków zlokalizowanych w Krakowie: ul. Bogucicka nr 34–106A, F. Kłaka nr 4-6, Koprowa nr 1-12, Letnia nr 13-27, Nad Serafą nr 18-56B, Pod Pomnikiem nr 1-51G, Potrzask nr 90-102, S. Pronia nr 5-20, S. Stolarza nr 28 D, L. Śliwy nr 5-12, Wielicka nr 250-285A, F. Zolla nr 2-62, Wygoda nr 62-69. Możliwe jest jej wykorzystanie wyłącznie do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, w związku ze stwierdzeniem obecności w badanych próbkach wody pochodzącej z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., 23 lipca 2020 wydał decyzję (nr PSSE.HK-430-II-14001-1/2020), w której:

  1. stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Wieliczka i w związku z tym nakazuje podjąć działania naprawcze w celu usunięcia zanieczyszczenia bakterią grupy coli,
  2. zakazuje korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców,
  3. nakazuje zapewnienie zastępczych punktów poboru wody o prawidłowej jakości,
  4. nakazuje przedstawić informację o podjętych działaniach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce oraz aktualnych wynikach badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  5. informuje, że woda w wymienionych wyżej budynkach może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.

Wodociągi Miasta Krakowa podjęły natychmiastowe działania w celu wyeliminowania powstałego problemu.

Do czasu zmiany wspomnianej decyzji (nr PSSE.HK-430-II-14001-1/2020), wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły zastępcze punkty poboru dobrej jakości wody, pochodzącej z Zakładu Uzdatniana Wody Raba.

Source:Kraków.pl