W SAZ powstała Sekcja Pracodawców Użytkowników

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia uruchomiło Sekcję Pracodawców Użytkowników (SPU) – pierwszą w Polsce inicjatywę dedykowaną pracodawcom użytkownikom, czyli firmom, które korzystają z pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej. – Chcemy poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń kształtować profesjonalne, wysokie standard funkcjonowania tego rynku – mówi Leszek Zieliński, koordynator SPU.

Nowe przepisy, które regulują ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i zatrudnianiu cudzoziemców oraz zbliżające się zmiany w Kodeksie Pracy i zasadach ochrony danych osobowych związane z wprowadzeniem do Polski RODO to ogromne wyzwanie dla firm korzystających z pracy pracowników tymczasowych. Wiele z nich radzi sobie „na własną rękę”, równie wiele nie ma pewności, czy nadąża z dostosowaniem się do gąszczu nowych przepisów lub wręcz czuje się w nim zagubione. Rynek daje oczywiście wiele odpowiedzi, jednak niełatwo znaleźć te, które są sprawdzone i pewne.

– Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia ma ponad dwanaście lat doświadczenia, udział w tworzeniu prawa poprzez prace w Radzie Dialogu Społecznego, wypracowane partnerskie relacje w ZUS, PIP. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z najnowszą wiedzą prawną. Chcemy się tą wiedzą dzielić, wspólnie dbać o ochronę prawną i lobbować na rzecz dobrych zmian w przepisach – mówi Leszek Zieliński założyciel Jobman Group, spółki członkowskiej SAZ i koordynator Sekcji Pracodawców Użytkowników, która powstała właśnie w ramachStowarzyszenia.

Dodaje, że równie ważną kwestią jest realna zamiana wizerunku branży, dzięki czemu firmy i agencje pracy będą mogły skuteczniej konkurować o pracowników.

– Choć praca tymczasowa jest rozwiązaniem wykorzystywanym w Polsce na bardzo szeroką skalę, wciąż pokutują mity i negatywne stereotypy z nią związane. I to zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Chcemy w ramach SPU poprzez współpracę i wymianę doświadczeń kształtować wysokie i profesjonalne standardy działania i zmieniać wizerunek tej branży – mówi Leszek Zieliński.

Zagadnienia dotyczące zmian prawnych oraz wizerunku branży będą osią konferencji „Jestem Pracodawcą Użytkownikiem” – pierwszego dużego wydarzenia branżowego organizowanego przez SPU 17 kwietnia 2018. Firmy mogą też już zapisywać się do nowej sekcji.

Sekcja Pracodawców Użytkowników jest czwartą działającą w ramach SAZ, obok: Sekcji Pracy Tymczasowej (SPT), Sekcji Agencji Opieki (SAO) i Sekcji Rekrutacyjnej (SR).

– Można powiedzieć, że dzięki powstaniu Sekcji Pracodawców Użytkowników nasze Stowarzyszenie obejmuje teraz pełne spektrum rynku. Reprezentujemy i budujemy relacje między wszystkimi stronami, które współpracują ze sobą w procesie zatrudniania pracowników tymczasowych – mówi Karina Knyż-Grzywa, Dyrektor Biura SAZ.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia to największa w Polsce branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca ponad 60 agencji specjalizujących się w dostarczaniu wybranych usług HR: rekrutacji stałej do pracy w kraju i za granicą, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu. Celem działalności SAZ jest wspomaganie i reprezentowanie jego członków, budowanie dobrego wizerunku branży oraz kreowanie właściwego kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami gospodarki oraz aktualnymi przepisami prawa.