Wideokonferencja z ministrami sprawiedliwości państw Rady Europy

– Rosnące rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 uzasadnia wdrożenie środków pozwalających na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie sądownictwa – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas dzisiejszego (9 listopada br.) spotkania ministrów sprawiedliwości Rady Europy. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Od maja br. przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady Europy przejęła Grecja. Temat przewodni greckiego przewodnictwa to „ochrona ludzkiego życia i zdrowia publicznego w kontekście pandemii – skuteczna odpowiedź na kryzys sanitarny z pełnym poszanowaniem praw człowieka, demokracji i praworządności”.

– Głównym wyzwaniem społecznym, politycznym i prawnym, przed którym stoją Państwa Członkowskie Rady Europy, jest zdolność do skutecznego reagowania na kryzysy, przy jednoczesnym zapewnieniu, że podejmowane przez nie środki nie naruszą podstawowych wartości Europy w zakresie praworządności. Konieczne jest zatem zapewnienie, by środki podejmowane przez państwa członkowskie w czasie kryzysu pozostały proporcjonalne do zagrożenia i były ograniczone w czasie – podkreślał wiceminister Michał Woś.

Podczas dyskusji wskazano, że należy przyspieszyć transformację cyfrową sądownictwa. Konieczne jest efektywne wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, rozszerzenie zakresu czynności sądowych możliwych do przeprowadzenia na odległość przy użyciu urządzeń technicznych oraz digitalizacja akt sądowych.

W Polsce podjęto już działania na rzecz cyfrowej transformacji sądownictwa. Wykorzystano system informatyczny w sądach administracyjnych, co umożliwiło pracę sędziów na nośnikach elektronicznych, składanie skarg i pism procesowych on-line oraz elektroniczny obieg korespondencji.

W sądach powszechnych wprowadzona została możliwości przesłuchania świadków lub biegłych w trybie wideokonferencji z innego pomieszczenia w sądzie. Umożliwiono także zdalne przesłuchanie osadzonych w zakładach karnych, bez konieczności transportowania ich do sądów.

Wiceminister Michał Woś podkreślił, że uwagi na dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem zastosowane zostały niezbędne ograniczenia w pracy sądów. Procedury te okazały się skuteczne. Obywatele zachowali prawo do ochrony sądowej, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości