Wręczenie odznaczeń mazowieckim strażakom w KP PSP Żyrardów

24 czerwca 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żyrardowie miał miejsce uroczysty apel z okazji wręczenia odznaczeń mazowieckim strażakom oraz przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom ochotniczych straży pożarnych.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku panu Maciejowi Wąsikowi wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie oraz został odegrany hymn narodowy.

Zebranych na uroczystości strażaków oraz zaproszonych gości przywitał bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie wyróżniającym się strażakom garnizonu mazowieckiego odznaczeń Krzyż Zasługi,  Medal za Długoletnią Służbę oraz odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Podziękowanie w imieniu odznaczanych złożył st. bryg. Leszek Smuniewski komendant miejski PSP m. st. Warszawy.

Po wręczeniu odznaczeń miała miejsce ceremonia przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kuczki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Michałów. Wręczenia kluczyków oraz aktów przekazania samochodów ratowniczych dokonał Pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Pan Maciej Małecki wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz bryg. Arkadiusz Przybyła zastępca komendanta głównego PSP i bryg. Jarosław  Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Uroczysty apel w siedzibie komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie zakończył meldunek dowódcy uroczystości złożony panu Maciejowi Wąsikowi wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Grzelecki – Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Source:straz.pl