Zasady składania wniosków na świadczenia od 1 lipca

W związku z ciągle obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zaleca składanie wniosków na świadczenie „Dobry Start” (300+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego drogą elektroniczną lub listowną za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski będzie można składać online od 1 lipca za pośrednictwem strony internetowej ttps://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także w formie papierowej.
Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosków drogą elektroniczną, powinny je złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście do skrzynki, która będzie znajdowała się na terenie MOPR przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych. Wnioski muszą być wypełnione i podpisane.

W siedzibie MOPR będą przyjmowane tylko te osoby, które ubiegają się o zasiłek pielęgnacyjny lub po raz pierwszy składają wnioski. Wszystkie osoby, które pobierały świadczenia nie będą miały możliwości złożenia wniosku u pracownika działu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba to poszczególne osoby będą wzywane telefonicznie na ustaloną godzinę (w godz. 8-14)

Jednocześnie przypominamy, że wnioski na świadczenie wychowawcze – 500+ należy składać online dopiero od 1 lutego 2021 roku, a drogą tradycyjną od 1 kwietnia 2021 r.

Source:UM SŁUPSK
0

Your Cart