Zawarto umowę na budowę transportowego węzła integracyjnego Słupska

Wczoraj, tj. 8 października 2020 r., podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy transportowego węzła komunikacyjnego Słupska w ramach projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”. Wkrótce powstanie nowoczesny, funkcjonalny i skrojony na miarę słupskich potrzeb dworzec autobusowy wraz z miejscami parkingowymi, połączony bezpośrednio z dworcem kolejowym przez tunel pod torami, którego budowa zostanie zrealizowana w ramach inwestycji PKP PLK S.A.

Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego dworca autobusowego po zachodniej stronie torów kolejowych wraz z zapleczem socjalnym oraz miejscem obsługi podróżnych udostępnionym dla przewoźników międzynarodowych i regionalnych wraz z dojściem oraz dojazdem dla pojazdów samochodowych, a także rowerów od strony osiedla Zatorze przez przebudowywaną ulicę Towarową. Na terenie nowego dworca autobusowego przewidziano budowę budynku wielofunkcyjnego (z zachowaniem fragmentu elewacji dawnej ekspozytury kolejowej), placu manewrowo-postojowego dla autobusów, przystanków z peronami dla obsługi pasażerów oraz dwoma parkingami wydzielonymi dla samochodów osobowych. Docelowo dworzec autobusowy zostanie połączony z dworcem PKP przy ul. Kołłątaja poprzez tunel dla pieszych pod torami kolejowymi. Tunel ten zostanie wybudowany przez PKP PLK, natomiast inwestycja miejska będzie dowiązywać się do części kolejowej tworząc funkcjonalną całość.

Na części terenu dworca, przyległej do placu manewrowego znajdzie się parking dla samochodów osobowych. Parking obejmuje 52 standardowe miejsca postojowe oraz 16 powiększonych miejsc specjalnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, Taxi, a także miejsc postoju krótkotrwałego typu „kiss&ride”.

Przy dworcu zaplanowano parking rowerowy (bike&ride) na 56 miejsc (stojaków) z samoobsługową stacją naprawy rowerów i elektrycznym kompresorem rowerowym.

W pierwszym etapie dojazd do dworca autobusowego będzie możliwy jedynie od strony istniejącej ul. Towarowej. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Towarowej na odcinku o długości ok. 265 m, od ul. Sobieskiego do torów kolejowych. Przebudowa ulicy Towarowej obejmuje przebudowę jezdni, budowę nowych chodników, ścieżki rowerowej oraz przebudowę istniejących zjazdów i miejsc postojowych.

Wybudowane zostaną także dodatkowe odcinki ulic i dróg dla obsługi obiektu dworca autobusowego. Przewidziano budowę nowego odcinka ulicy, określonego nazwą roboczą Nowa Towarowa (długość ok. 322 m), który pozwala na objazd wokół terenu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2.

Po relokowaniu przez PKP torów odstawczych w kolejnym etapie inwestycji, możliwe będzie przedłużenie początkowego odcinka ul. Nowej Towarowej i jej połączenie z rondem im. Ks. bpa Ignacego Jeża (Sobieskiego/Banacha). W pierwszym etapie wykonany zostanie zaślepiony wylot jezdni z placu dworcowego we wspomnianym kierunku.

Budowa węzła integracyjnego, parkingów (park&ride, bike&ride,) oświetlenia, monitoringu, wprowadzenie elementów małej architektury i informacji pasażerskiej, zadaszenia dojść w obrębie węzła oraz umożliwienie zmiany środków transportu w dogodnych warunkach spowodują wzrost komfortu podróżujących i podniesie atrakcyjność komunikacji zbiorowej, a także po oddaniu do użytku tunelu pod dworcem PKP w zdecydowany sposób poprawi warunki komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Zatorzem i centrum Miasta.

Powstaniu węzła towarzyszyć będzie modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu informacji pasażerskiej, polegająca na montażu 32. nowych tablic, w tym 16. w lokalizacjach, w których dotychczas ich nie było.

Do przetargu nieograniczonego na budowę węzła, ogłoszonego w trybie zaprojektuj i wybuduj, przystąpiło jedno konsorcjum składające się z czterech podmiotów z ofertą opiewającą na kwotę 44.200.000,00 zł oraz dwie firmy z ofertami o wartości 39.698.250,00 zł oraz 28.900.000,00 zł, z czego najkorzystniejszą ofertę o wartości 28.900.000,00 zł brutto przedstawiła firma ATP Budownictwo Sp z o.o. ze Słupska.

Planowany czas realizacji zadania to 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Realizacja projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” odbywa się przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

http

Source:UM SŁUPSK